Filteren fijnstof niet afdoende.

Fijnstof meting     Fijnstof filter, hepa filter     Deel uit rapport fijnstof meting

Regelmatig komen er nieuwsberichten voorbij dat er hoge concentraties fijnstof in de buitenlucht gemeten zijn. Maar hoe zit het dan met ons binnenklimaat?

Ultrafijnstof en gezondheid

Fijnstof is in de lucht zwevende deeltjes die wordt ingeademd. De overheid heeft grenswaarden voor fijnstof opgesteld om de nadelige gezondheidseffecten te kunnen beheersen. Deze grenswaarden zijn vastgesteld voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 en 2,5 micrometer, respectievelijk aangeduid als PM10 en PM2,5. Om u een idee te geven: een menselijke haar is tussen de 50 en 70 micrometer.
Er komen nog veel kleinere deeltjes voor dan 2,5 micrometer, deze deeltjes noemen we ultrafijnstof.
Ultrafijnstof komt bij inademing diep in de longen terecht. In vergelijking met grotere stofdeeltjes, worden de kleinere deeltjes minder snel opgeruimd door het lichaam. De deeltjes zijn zo klein dat ze ook via de longen in de bloedbaan kunnen doordringen en zo andere organen kunnen bereiken. Door gebrek aan kennis over de gezondheidseffecten is er (nog) geen grenswaarde voor ultrafijnstof. Wiggers Meettechniek is nu al in staat om met onderzoek de effecten van ultrafijnstof vast te stellen.

Doelstelling

Dergelijk onderzoek geeft, met metingen, inzicht in:
– De hoeveelheid fijnstof in binnenlucht versus buitenlucht in relatie met ventilatie en bijbehorende filtering;
– Het effect van het reinigen van de ventilatie installatie;
– Het effect van de keuze van harde vloer/wand afwerking versus zachte vloerafwerking in relatietot de hoeveelheid partikels fijnstof;
– Een mogelijke verband leggen tussen werkruimten met klachten en werkruimten zonderklachten in relatie tot de hoeveelheid partikels fijnstof.

Binnenklimaat

Wiggersmeettechniek concludeerde al dat een goed schoonmaakbeleid in combinatie met het toepassen van gefiltreerde buitenlucht een positief gezondheidseffect heeft.

Bijdrage aan een positief gezondheidseffect op de concentratie fijnstof zijn o.a.:
– Een goed schoonmaakbeleid;
– Minimaliseer losliggende spullen;
– Kies de juiste soort vloer, plafond- en wandafwerking;
– Beperk zo veel mogelijk machines en printers in dewerkruimte;
– Stel vast of de filters van de juiste klasse zijn;
– Reinig de ventilatie filters frequent genoeg.

Wiggers Meettechniek

– Vaststellen of het binnenklimaat voldoet.
– Bepaalt in overleg de doelstelling.
– Verrichtmeerdere metingen met professionele apparatuur welke fijnstof en ultrafijnstof meet van 0,3 micrometer tot 10 micrometer.
– Verstrekt heldere duidelijk rapportage met visualisaties

Wiggers Meettechniek meten met verstand.