Wiggers Meettechniek stelt de erbarmelijke staat van cv-leidingen vast.

Grafiek meetresultaat wanddikte meting leidingen     Grafiek meetresultaat wanddikte meting leidingen     Roest in waterleiding

Eens te meer blijkt controle van de diverse leidingnetten in Nederland noodzakelijk. Dichtgeslibde en volledig gecorrodeerde leidingen zijn aan de orde van de dag. De oorzaak van inwendige corrosie of afzetting wordt gevonden in de kwaliteit van het cv-water. Bij te veel zuurstof ontstaat, door een chemische reactie, afzetting en corrosie in de leidingen.

Gevolgen

Veelal worden de gevolgen onderschat. Maar juist hier geldt: “beter voorkomen dan genezen”. De gevolgen lopen meestal flink in de papieren o.a.
•    Verhoogd energieverbruik. De pomp moet immers harder werken;
•    Geluid vanuit het leidingcircuit door hoge watersnelheid;
•    Levering van warmte volgens de Warmtewet niet te garanderen met claims tot gevolg;
•    Bij lekkage schade. De vraag is of de verzekering dekt als blijkt dat het leidingnet niet meer voldoet;
•    Andere installatiedelen dienen eerder vervangen te worden door verhoogde slijtage.

Meet de kwaliteit van de leidingen

Om te bepalen wat de kwaliteit van de leidingen is wordt er o.a. gekeken naar:
•    De wanddikte, bepaald door:
-Inwendige slijtage of corrosie (roest);
-Uitwendige corrosievorming.
•    De doorstroomsnelheid door de leiding.

Getoond resultaat door onderzoek

•    Analyse van het water die de staat van de inwendige leidingen voorspelt;
•    Het ultrasoon meten van de wanddikte. Dit voorspelt de kwaliteit van de leiding zelf;
•    Het ultrasoon meten van de doorstroomsnelheid op meerdere plaatsen. De meting toont of er nog voldoende doorlaat is;
•    Het visueel opnemen van de buitenzijde van de leidingen met een indicatie van het te plegen onderhoud;
•    Het destructieve onderzoek door het verwijderen van een deel van de cv-leidingen en visueel aan de binnenzijde beoordelen.

Heldere rapportages met sprekende visualisaties

•    Resultaten van de cv – watermonsters;
•    De meetgegevens van de pijpdiktes;
•    Analyse effectieve doorstroomsnelheid door de cv-leidingen;
•    Conclusie en aanbevelingen.

Voor wie

Geschikt voor elke eigenaar of verhuurder van individuele of collectieve installatie met cv-water.

Wiggers meten met verstand